I samma båt -projektet 2021

Under sommaren 2021 utförde byalaget ett projekt i samarbete med I samma båt – samassa veneessä r.f. Målet med projektet var att förbättra servicen för besökare på Brunskär. Under sommaren genomfördes följande förbättringar i hamnen och på promenadstigarna:

  1. En grillplats på bastuberget
  1. Promenadstigarna ”Norr-på-land” och ”Högberget” märktes tydligt i terrängen på ett
    sätt som inte kräver årligt underhåll
  2. Övergångarna / portarna till fårhagen för promenadstigen förnyades
  3. ”Stora landhusets” norra del bygges om till ett rum avsett för båtgästerna med information och
    produkter till salu

Stort tack till I samma båt – samassa veneessä r.f. som delfinansierade projektet och till alla medlemmar i bylagaet som utförde projektet i form av otaliga talkotimmar.

I samarbete med: